Opinion live: ”Det är dags att i olika sammanhang lyfta fram människor som inte bara bor i Stockholm med omnejd”

Psykiska funktionsnedsättningar vanligare bland adopterade barn från Rumänien

En ny studie från King’s College i London som publicerades i våras visar att många av dem barn som växte upp på institutioner i Rumänien och adopterats internationellt under 90-talet, efter kommunistdiktaturens fall 1989 har omfattande funktionsnedsättningar såsom autism, ADHD som innefattar stora svårigheter i det sociala samspelet. Forskarna misstänker att de usla levnadsförhållandena barnen hade på institutionerna i Rumänien kan kopplas till deras svårigheter som de har senare under livet nu 20 år senare när dem blivit vuxna.